WIZYTA DUSZPASTERSKA – MIETNIÓW 9-12.01.2019 R.

Wizyta duszpasterska w miejscowości : MIETNIÓW

 

 

Środa,   09 stycznia 2018r. godz. 14.00:

 

Jeden ksiądz – Od państwa Grabowskich po stronie masztu oraz domy po lewej stronie drogi idąc w kierunku piekarni.

( 144,211,154,151,20,225,

113A,113,147,175,186,101,78,13,159)

Drugi ksiądz – Od masztu w dół po prawej stronie idąc wzdłuż drogi w kierunku piekarni do spotkania z trzecim księdzem.

( 352,6,104,51,290,162,

43,3,115,260,176,5,89,153,137,139,174,68)

 

Trzeci ksiądz – Kopalina Górna” od strony kościoła (droga nad szkołą); po zakończeniu ksiądz przejdzie do państwa Pawlik i Zięcik, koło Piekarni i uda się lewą strona drogi w kierunku Chorągwicy aż do spotkania z drugim .księdzem.

177,280,331,177,330,38,93,

83,194,320,146,141,35,136,29,

171,333,152,134,218,272,102)

 

Czwartek,   10 stycznia 2018 r. godz. 14.00:

 

Jeden ksiądz – Od państwa Sikorów (domy wzdłuż drogi zwaną „drogą przez wieś”) do państwa Ubik, Zięcik i Stawarczyk.

( 215,33,167,100,161,10,135,

31,58,132,65,168,27,32,90,64,72)

 

Drugi ksiądz – Od państwa Okońskich (przy piekarni) po lewej stronie drogi koło szkoły do pani Woźniak Ludwiki, państwa Ewy i Marka Górka wzdłuż tzw. „Małej drogi” do spotkania z Trzecim księdzem.

(242,14,160,28,178,2,1,

11,59,108,202,195,196,126,

189,92,148,294)

 

Trzeci ksiądz – Od Państwa Ferlaków w łąkach nad rzeką w kierunku państwa Gał ku górze tzw. „Małą drogą” do spotkania z drugim księdzem.

(120,73,192,26,123,321,

327,324,237,116,55,303,

240,322,66,119,212,227,180,67

 

Piątek,   11 stycznia 2018 r. godz. 14.00:

 

 

Jeden ksiądz – Od państwa Baran i Nalepa koło piekarni, w stronę Lednicy do państwa Kopiniak i Piech, do Państwa Dębowskich.

(156,142,1,1B,216,295,291,

292,315,284,309,310,53,47,

322,190,229,266,332, 80,325,

170,172,131,203)

Drugi ksiądz – Od pana Stanisława Palonek (koło Rożnowej) wzdłuż drogi w kierunku piekarni do spotkania z trzecim księdzem.

(85,34,30,238,173,49,75,

224,193,187,163,145,

224,128,335,36,140,130,

110,22,39,149,133)

Trzeci ksiądz. Od państwa Iskra na skrzyżowaniu koło piekarni po obu stronach drogi w kierunku Rożnowej do państwa Tomana, następnie lewą stroną , aż do spotkania z drugim księdzem.

                                                                    (23,103,198,164,250,129,210,

288,287,109,298,127,111,

133,268,301,169,166,

12,112,308,91,183,200)

 

Sobota,   12 stycznia 2018 r. godz. 10.00:

 

Jeden ksiądz – Kopalina dolna” od strony cmentarza w kierunku szkoły. Po zakończeniu  ksiądz dołączy do księdza drugiego idącego do państwa Kostrz i będą razem (wg ustaleń) zmierzać na spotkanie z księdzem trzecim.

(88,307,268,165,82,246,94,337,

300,346,296,336,61,87,150,155,

223,158,333,253,282,293,121,205,46)

 

Drugi ksiądz – Od państwa Kostrz nad szkołą domy na tzw. „Kamieńcu” do spotkania z księdzem trzecim.

(42,209,79,221,138,269,285,44,313,

241,257,252,248,305,251,77,274,157,

142,46,293,121,205,95,269,306,243,282,243)

 

Trzeci ksiądz – Od pana Henryka Wandas w łąkach domy po dwóch stronach drogi w kierunku szkoły aż do spotkania z księdzem pierwszym i drugim.

(179,8,99,244,261,201,233,

273,276,226,81,57,107,263,256,

213,96,84,69,63,86,249,304,206,

290,191,46,95,281)

 

pobrany plik (5)