WIZYTA DUSZPASTERSKA – CHORĄGWICA 27-30.12.2018

Wizyta duszpasterska w miejscowości: CHORĄGWICA

 

Czwartek ,  27  grudnia od godz. 10.00:

 

Jeden kapłan – Od państwa Dubiel, Szymańskich, Brunagel, Marszałek, Kowal, Starowicz i Laba, Orawczyk, Gumulscy, Kosoń do pana Jana Pasek (w dworze) w kierunku państwa Barnaś, Pasek, Korba do pani Zadak.

(179,237,212,227,59,113,280,161,292,174,1,70,2,96,3,67,76,117,5,4,49)

Drugi kapłan – Od sklepu państwa Mroczek do państwa Wróbel oraz prawą stroną w kierunku strażnicy do państwa Zbigniewa i Lidii Starowicz.

(120,19,210,139,60,50,41,52,199,121,25,226,233,147,146,167,181,98,176)

Trzeci kapłan – Od państwa Gaczoł wzdłuż drogi do Raciborska (domy po prawej stronie drogi) (69,164,77,163,95,166,143,165,158,125,247,172,160,72,132,250,252,169,168).

 

Piątek, 28 grudnia od godz. 10.00:

 

Jeden  kapłan – Od pani Woźniak Barbary, państwo Ślapak, pani Anna Kwiatkowska, państwo Konik w stronę drogi głównej do Antoniny Steczko

(110,47,173,111,56,209,236,152,23,213,119,189,192)

Drugi kapłan – Krzewiny od Państwa Cichoń w łąkach do Państwa Jeleń

(112,86,73,118,207,194,170,134,241,232,244,85,153,203,263)

Trzeci kapłan – od Państwa Kmiecik koło sklepu do pani Barbary Kmiecik, państwa Dąbik

(281,276,275,206,218,205,200,229,223,222,267,238,71,279,261,188,136)

Sobota , 29 grudnia od godz. 10.00:

Jeden kapłan – Od państwa Stalmach prawą stroną drogi w kierunku Sułowa, państwa Przęczków, Waś, Gołda, Kowalików, do państwa Miąsko.

(128,42,195,78,39,91,208,20,26,13,221,14)

Drugi kapłan – Od państwa Dębowskich za kaplicą, lewą strona do końca w kierunku Sułowa do pana Józefa Wandas.

(24082,230,156,137,62,105,10,131,155,145,36,12,68,154,108,135,150,44)

Trzeci kapłan – Od państwa Wandas (pod lasem), państwa Windak, Jaglarz i Badylak do głównej drogi. (99,22,162,11,54,30,65,268,17,21,201,185,16,178,294)

 

Niedziela, 30 grudnia od godz. 14.00:

 

Jeden kapłan – Od masztu(domy po dwóch stronach drogi do skrzyżowania w kierunku kaplicy; od kaplicy tylko prawą stroną do państwa Wolskich.

(157,243,180,40,80,34,149,130,151,45,144,6,90,100,87,148,133,159,33,35,138)

Drugi kapłan – Od pana Antoniego Łyszczarz do pana Piotra Pietrzak, Bartosik, Kowalczyk i Frey wraz z domami po dwóch stronach drogi do pani Stanisławy Machno.

(170,191,177,269,242,224,46,222,274,264,142,204,93,124,129,116,123,126, 287,183,197,184,81,92)

Trzeci kapłan –  pomoc księdzu drugiemu i trzeciemu

 

Uzasadnienia kolędowania przez księdza doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Legenda mówi, że królowie po nawiedzeniu Jezusa rozeszli się w różnych kierunkach. Odwiedzali różne miasta i wioski. Nieśli wieść o Bogu narodzonym w  ludzkiej postaci.

Każdy ksiądz przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego ma obowiązek kolędowania na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się: „proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają  roztropnie ich korygować”  (kan. 529 § l KPK).

Co przygotować na wizytę duszpasterską? Co powinniśmy mieć gdy ksiądz przychodzi po kolędzie?

  1. Stół nakryty białym obrusem
  2. Krzyż i świece
  3. Naczynie ze święconą wodą oraz kropidło.