Odpust ku czci św. Floriana

W Chorągwicy zaś w niedzielę 5 maja będziemy przeżywać Odpust ku czci świętego
Floriana, Patrona Świątyni. Suma odpustowa połączona z 30-to leciem istnienia kaplicy
oraz poświęceniem nowych witraży będzie o godz. 11.30. Na tę Uroczystość zostali
zaproszeni wszyscy księża, którzy pełnili funkcję proboszcza w Pawlikowicach a było ich
8-iu. Także zostali zaproszeni księża z naszego dekanatu na czele z ks. dziekanem. Mszy św.
o godz. 8.00 w tym dniu już nie będzie.