sw_michalPatron Zgromadzenia – Święty Michał Archanioł

„Któż jak Bóg!” – to zawołanie św. Michała Archanioła – patrona naszej Parafii. W ten sposób wyraża zachwyt nad wielkością, dobrocią i miłością Boga oraz deklaruje swą gotowość do oddania Mu należnej czci, a nawet walki o tę cześć, gdyby zaszła taka potrzeba. W Nowym Testamencie św. Michał ukazany jest jako stojący na czele hufców niebieskich, zwycięsko walczący z szatanem i jego zwolennikami. U pisarzy kościelnych uchodzi za księcia aniołów, archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Św. Michał wstawia się u Boga za ludźmi, jest aniołem stróżem ludu chrześcijańskiego. Wspiera umierających, którym następnie towarzyszy w drodze do wieczności, dlatego jest patronem kaplic cmentarnych. Przedstawia się go również z wagą do odmierzania dobrych uczynków. Symbolem dobrych uczynków jest złoto, dlatego jest patronem złotników i rytowników. Św. Michał Archanioła przedstawiany jest z ognistym mieczem. Kult religijny św. Michała istnieje nieprzerwanie od początku chrześcijaństwa. Najsławniejszą budowlą wzniesioną ku jego czci jest kościół i klasztor na Mont Saint-Michel (Francja), Monte Gargano (Włochy) oraz od września 2007 r. w Miejscu Piastowym koło Krosna.. (Polska) Michał jest uważany za największego ze wszystkich aniołów zarówno w żydowskich, chrześcijańskich i muzułmańskich religiach. Jest postrzegany jako: Szef Archaniołów, Książę Obecności, Anioł Żalu, Prawości, Litości i Uświęcenia Duszy, Anielski Książę Izraela, Stróż Jakuba, i anioł Gorejącego Krzewu. Jest niezmordowanym mistrzem dobroci i zawsze pomaga podnieść się pokonanym. Michał stosuje reguły samotnego wojownika; zawsze jest skłonny pomóc załagodzić konflikt i rozwiązać kłopot.

Święty Michale Archaniele – patronie nasz – módl się za nami!Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen


Tekst pochodzi ze strony www.michalici.pl