SONY DSC

 

 • Dzieje parafii w Pawlikowicach sięgają początków XX wieku. Dokładnie 15.07.1903 roku, Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” wykupuje zaniedbany pawlikowicki folwark oraz dwór Morsztynów od Kasy Oszczędności miasta Wieliczki. Kierowane przez księdza Bronisława Markiewicza Towarzystwo, utworzone zostało w Miejscu Piastowym koło Krosna w 1898 roku, aby w duchu świętego Jana Bosko opiekować się opuszczonymi i zaniedbanymi dziećmi oraz młodzieżą. Rozkwit tej placówki i jej osiągnięcia zwróciły uwagę Rady Miejskiej Krakowa, która zapragnęła mieć na swym terenie podobny zakład wychowawczy.
 • Dnia 03.08.1903 roku 36-osobowa grupa ochotników, starszych wychowanków z Miejsca Piastowego, pod przewodnictwem doświadczonego współpracownika księdza Markiewicza, Jana Latuska, późniejszego dyrektora zakładu, trafia do Pawlikowic i energicznie podejmuje dzieło budowy placówki wychowawczej. Pracując z poświęceniem przystosowali zniszczony budynek do pracy dydaktyczno – wychowawczej dla 150-ciu podopiecznych. Zakład stał się kuźnią szlachetnych charakterów, szkołą wiary i patriotyzmu, a jednocześnie ośrodkiem wszechstronnego kształcenia młodych ludzi. Otwarto w nim podstawową Szkołę Ludową, prywatne gimnazjum, warsztaty zawodowe, a także powołano liczne koła zainteresowań. Pawlikowicki Zakład promieniował wartościami duchowymi i kulturalnymi nie tylko na najbliższą okolicę, ale zwracał uwagę całej Polski, toteż odwiedzało go wielu znakomitych ludzi. Szczególnym gościem był Ojciec Założyciel, ksiądz Markiewicz, który przy okazji wizyty 14.10.1909 roku zapisał w „Albumie pamiątkowym”: „Zbudowany wielce Zakładem, dziękuję Bogu za łaski mu dane (…)”. Historyczną była też wizyta księdza biskupa Adama Sapiehy 15.04.1912 roku, który przez cały czas swej biskupiej posługi okazywał Zgromadzeniu i pawlikowickiemu ośrodkowi wielką życzliwość. To właśnie dzięki jego staraniom 29.09.1921 roku nastąpiło kanoniczne zatwierdzenie Zgromadzenia świętego Michała Archanioła.
 • W tym samym roku Zakład wzbogacił się o własną kaplicę w Domu Zakonnym, w której przez długie lata odprawiane były nabożeństwa gromadzące mieszkańców pobliskich wiosek, masowo uczestniczących w obchodach uroczystości religijnych. W dwa lata po wydaniu dekretu erygującego Zgromadzenie w Pawlikowicach, powołano nowicjat, który dawał formację zakonną wychowawcom opuszczonej młodzieży. Jego wybitnymi wychowankami byli zamordowani w obozach koncentracyjnych księża michalici: Wojciech Nierychlewski i Władysław Błądziński, a także ksiądz biskup Jan Chrapek, ordynariusz diecezji radomskiej, człowiek dobra, miłości i nadziei, który zginął w wypadku samochodowym 18.10.2001 roku.
 • Od początku istnienia zakładu w Pawlikowicach, żyją i pracują Siostry Michalitki, zajmujące się różnymi dziedzinami gospodarczymi oraz katechizacją dzieci. Ich służebna postawa i żarliwość religijna po dziś dzień zjednują im szacunek otoczenia i stanowią wzór do naśladowania dla innych.
 • W latach trzydziestych XX wieku, przed II Wojną Światową, pawlikowicki ośrodek przeżywał okres wielkiego rozkwitu. Niestety okupacja niemiecka znacznie ograniczyła jego działanie wychowawcze. W tym czasie w Zakładzie istniała zakonspirowanakomórka ruchu oporu, współpracująca z Armią Krajową. Po zakończeniu wojny – na krótko – Michalici wznowili działalność wychowawczo – edukacyjną, ale już w 1951 roku władze komunistyczne Polski Ludowej zlikwidowały ich ośrodek, w obawie, aby duchowieństwo katolickie nie miało wpływu na wychowanie w duchu religijnym i patriotycznym młodych Polaków. Opatrznościowym aktem dla utrzymania się księży michalitów na ich pawlikowickiej placówce, było ustanowienie samodzielnej parafii w Pawlikowicach przez księdza kardynała Adama Sapiehę w 1951 roku. Uchroniło to tę wielce zasłużoną placówkę religijną od likwidacji przez komunistów.
 • Współczesny rozdział dziejów duszpasterstwa w Pawlikowicach rozpoczyna budowa kościoła parafialnego na planie krzyża, projektu Wojciecha Hanusiaka, Jacka Szczudły i Tomasza Śledzińskiego. Okazałą świątynię wznoszono w latach 1989 – 1991. Po wmurowaniu, przez księdza biskupa Stanisława Smoleńskiego, w jej ścianę kamienia węgielnego z Góry Gargano, odprawiona została tu pierwsza Msza Święta. Nastąpiło to 29.09.1991 roku.
 • Wkrótce też, po przywróceniu w Polsce ustroju demokratycznego, decyzją Zarządu Generalnego Zgromadzenia, wznowiona została działalność wychowawcza michalitów w utworzonej Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, którą uroczyściepoświęcił, w dniu 19.09.1993 roku, Nuncjusz Papieski w Polsce – ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami 90-tej rocznicy działalności michalitów i michalitek w Pawlikowicach. Po kilku latach, w 1997 roku placówka ta zmieniła nazwę na Dom Dziecka /’Moja Rodzina”.
 • Wielkie wydarzenie duchowe przynosi dzień 13.06.1999 roku, kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II wynosi dwóch kapłanów z pawlikowickiego zgromadzenia – księdza Wojciecha Nierychlewskiego i księdza Władysława Błądzińskiego (obaj zginęli zamordowani w obozach hitlerowskich) na ołtarze i zalicza ich do grona błogosławionych. W tym samym roku michalita, wychowanek tutejszego nowicjatu, ksiądz doktor Jan Chrapek mianowany zostaje biskupem – ordynariuszem diecezji radomskiej.
 • Wspólnota wiernych w Pawlikowicach przeżywa podniosłe chwile w dniach złotego jubileuszu parafii, 29.09.2001 roku, w uroczystość świętego Michała Archanioła – patronalne święto Zgromadzenia, a zarazem w 80-tą rocznicę jego kanonicznego zatwierdzenia. Wtedy to metropolita arcybiskup krakowski, ksiądz kardynał Franciszek Macharski dokonuje konsekracji kościoła, a także odsłania tablicę pamiątkową dedykowaną księciu kardynałowi Stefanowi Sapiesze, w 50-tą rocznicę jego śmierci. W tym szczególnym roku, decyzją Kurii Krakowskiej, przyłączona zostaje do parafii pawlikowickiej wieś Chorągwica. W tamtejszym kościele, pod wezwaniem świętego Floriana, powstałym wielkim nakładem pracy społeczeństwa Chorągwicy, przez wiele lat sprawowali funkcję duszpasterską księża michalici z Pawlikowic. Dnia 29.09.2003 roku w święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, spadkobiercy tradycji duchowej księdza Markiewicza wraz z wiernymi podziękowali Bogu za 100 lat posługiwania michalitów w Pawlikowicach.
 • Ich wielki nauczyciel – założyciel zgromadzenia, miał być pierwotnie beatyfikowany, w uznaniu heroiczności cnót, 24.04.2005 roku, ale śmierć papieża Jana Pawła II spowodowała, iż ogłoszenie Sługi Bożego księdza Bronisława Markiewicza błogosławionym odbyło się 19.06.2005 roku w Warszawie, na zakończenie obrad III Krajowego Kongresu Eucharystycznego, a dokonał tego Prymas Polski ksiądz kardynał Józef Glemp. Wkrótce potem, 02.10.2005 roku, podczas uroczystej Mszy świętej odprawionej przez metropolitę krakowskiego, księdza kardynała Stanisława Dziwisza, wierni dziękowali Bogu za dar tej beatyfikacji, a wydarzenie to upamiętniło odsłonięte wówczas i poświęcone przez księdza kardynała epitafium z relikwiarzembłogosławionego księdza Bronisława Markiewicza.
 • Ostatnią wielką uroczystością było włączenie wspólnoty parafialnej świętego Michała Archanioła w Pawlikowicach, 11.05.2006 roku, w Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, dokonany przez Papieża Jana Pawła II w dniu 17.08.2002 roku, podczas jego pielgrzymki do Sanktuarium w Łagiewnikach. Źródło: „Parafia św. Michała Archanioła w Pawlikowicach” Tekst na podstawie archiwum parafii.

 

header_banner