LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
GRAFIK NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA
I NIEDZIELĘ

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

DYŻUR NA NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

 

OBOWIĄZKOWY DYŻUR NA POSZCZEGÓLNY DZIEŃ TYGODNIA

 

1.      Bartłomiej Kubik

1100

Poniedziałek
2.      Michał Kutaj

0900

 
3.      Kamil Zięcik

1100

 
4.      Piotr Zawiślan    
5.      Michał Dziewoński    
6.      Tomasz Piotrowicz – L  

Czwartek

7.      Bartłomiej Grochal

0900

 
8.      Łukasz Batko – L  

Piątek

9.      Wiktor Popiołek – L

1400

Piątek

10.  Maciej Muniak – L  

Sobota

11.  Piotr Windak  

Czwartek

12.  Jakub Świeży  

 Piątek

13.  Wiktor Świeży  
14.  Nikodem Świeży  
15.  Wiktor Szydłowski – L

0900

Piątek

16.  Krystian Stańda – L  

Wtorek

17.  Rafał Szumiński    
18.  Piotr Kutaj – L

1100

Poniedziałek

19.  Franciszek Gabryś  

Środa

20.  Paweł Tancula  

Środa

21.  Mateusz Spich

1400

Wtorek

22.  Maciej Korba  

Piątek

23.  Cyprian Wójcik

1400

Poniedziałek

24.  Kuba Windak  

Czwartek

25.  Adrian Wróbel  

Piątek

26.  Kewin Kowal  

Poniedziałek

27.  Kamil Kalemba

Sobota

KANDYDACI

    Jakub Oprych
Dawid Orych
 

Wtorek

    Kacper Ćwiek
    Kuba Nawalany
    Dawid Sochacki
     Karol Dzięgiel
Mikołaj Klimczyk
Grzegorz Sroka

 

 

 

PUNKTACJA:

  • Obecność na zbiórce – ( + 5 pkt.)
  • Nieusprawiedliwiona obecność na zbiórce – ( – 5 pkt.)
  • Obecność na Mszy św. w dni powszechne – niedzielę i uroczystości na wyznaczonym dyżurze – ( + 2 pkt.)
  • Obecność na Mszy św. poza dyżurem – ( + 3 pkt.)
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na swoim dyżurze – ( 2 pkt.)
  • Nabożeństwa i inne dodatkowe obecności – ( + 2 pkt.)

Nieobecność usprawiedliwiają ministranci lub rodzice.

 

 Na koniec każdego miesiąca nagroda dla najgorliwszego ministranta, w czerwcu będzie ogłoszony „Ministrant Roku”, który otrzyma „Dyplom Najlepszego Ministranta Roku” oraz nagrodę rzeczową.

Wasz opiekun: Ks. Łukasz Kita CSMA – Wikariusz

 

 

Modlitwy ministrantów

Modlitwa przed Mszą Świętą.

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie. Amen.

K: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.

M: Który stworzył niebo i ziemię.

K: Postępujmy w pokoju.

M: W Imię Chrystusa. Amen.

Procedamus.

 

Modlitwa po Mszy Świętej.

K:  Błogosławmy Panu.

M:  Bogu niech będą dzięki.

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe moje życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K: Króluj nam Chryste.

M:  Zawsze i wszędzie.

 

Modlitwa Lektora przed czytaniem Pisma Świętego.

Panie, oczyść serce i wargi moje, abym mógł godnie głosić Słowo Twoje.

Modlitwa podczas ubierania stroju Ministranta.

Wybiel mnie, Panie, i oczyść moje serce, abym obmyty we Krwi Baranka zażywał wiecznej radości.

 


Hymn Liturgicznej Służby Ołtarza

1. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło,
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić, jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie.
Odważnie, bo Jezus woła.

4. Odważni, ufni w przyszłość my spójrzmy.
Przecież nie jesteśmy sami.
Szatańskiej złości nic się nie bójmy,
Bo Jezus wszechmocny z nami.

5. Zapalmy młodych życia przykładem
Do wiernej służby Królowi
Niech idą śmiało za naszym przykładem,
W walce wydanej grzechowi.

6. Dołóżmy starań w naszej idei,
By Chrystus w duszach królował.
Potęga Jego źródłem nadziei
Chcemy, by światu panował.

7. Chryste, nasz Królu, o to prosimy
Niech w naszej kochanej Polsce
Wszyscy Cię w sercach naszych nosimy
Żyjąc na co dzień w Twej łasce.


Patroni ministrantów

savioDominik Savio – pochodził z Włoch, gdy zmarł, miał zaledwie piętnaście lat, był wychowankiem Świętego Jana Bosko. Całe swoje krótkie życie poświęcił dla Boga. „Nagrodą” za jego święte życie była kanonizacja w 1954 roku za sprawą Papieża Piusa XII.
Dominik urodził się w 1854 roku, niedaleko Turynu. Pierwszą Komunię Świętą przyjął w wieku siedmiu lat. Było to wyjątkowe i rzadko spotykane, ponieważ w tamtych czasach nie było praktykowane wczesne przyjmowanie Pana Jezusa. W tym samym dniu, w swojej książeczce do nabożeństw, umieścił te oto postanowienia:

1.Będę się często spowiadał i przystępował do Komunii Świętej, ilekroć zezwoli mi na to mój spowiednik.
2.Będę święcił dzień święty.
3.Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja.
4.Raczej umrę, niż zgrzeszę.

Dominik pierwszy raz służył do Mszy Świętej w wieku pięciu lat. Żył w czystości i w wieku lat dwunastu spotkał swojego nauczyciela – Jana Bosko. Postanowił wstąpić do jego „Oratorium”. Pewnego dnia młody chłopiec powiedział do swojego mistrza, że chce, aby ten dopomógł mu w drodze do świętości. Dążąc do niej, w 1856 roku, wykryto u niego chorobę płuc. Nigdy, w swojej chorobie, nie zapomniał o Bogu i zmarł w nadziei na życie wieczne 9 marca 1857 roku…

 

 Jan Berchmans – pochodził z Belgii, urodził się w 1599 roku. Mieszkał w średnio zamożnej rodzinie, miał czworo rodzeństwa. Od osiągnięcia wieku lat dziesięciu przebywał u rozmaitych duchownych, którzy go kształcili. W 1615 roku wyszedł spod ich skrzydeł i wstąpił do jezuickiego Nowicjatu. Następnie wyjechał do Rzymu, na studia. Tuż po ich ukończeniu zapadł na czerwonkę. Do tego wykryto u niego poważną chorobę płuc. Niedługo później zmarł. Został kanonizowany przez Papieża Leona XIII w roku 1888…

 

Alojzy Gonzaga – pochodził z zamożnej, książęcej rodziny. Urodził się w 1566 roku, w Lombardii (Włochy). Był paziem na wielu dworach, między innymi we Włoszech i Hiszpanii. Wbrew woli rodziców wstąpił do zakonu Jezuitów i tam wkrótce zmarł jako kleryk, z powodu zarazy, którą otrzymał od chorych, którymi się opiekował. W 1726 roku został kanonizowany przez Benedykta XIII…