„Boża Opatrzność dała nam środek bardzo skuteczny, abyśmy mogli lepiej zrozumieć,
naśladować i kochać Jezusa,
Boskiego Mistrza jest nim Maryja, Matka i Królowa Apostołów”
bł. Jakub Alberione
rozaniec
CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, został zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 1. Żywy Różaniec oznacza:
  • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
  • Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (…)
  • Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.
 2. Przyjmowanie do Żywego Różańca
  • Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie. (…)
  • W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych. (…) Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała. (…) Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. opiekuna. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego i zastępcę. (…)
 3. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych
  • Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (…) Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. (…)
  • Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. opiekun, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.
 4. Obowiązki w Żywym Różańcu
  • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
  • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
  • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
  • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
  • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
  • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (…)

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Żywy różaniec może założyć jedynie kapłan. Jednostką w żywym różańcu jest kółko żywego różańca (róża). Różę tworzy 20 osób. Na ich czele stoi zelator lub zelatorka.
Opiekę duszpasterską nad nimi sprawuje przeważnie Ks. Proboszcz. Każdy kto należy do róży różańcowej, przyjmuje na siebie pewne obowiązki. Są nimi:

 • odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • branie udziału w zmianach tajemnic różańcowych (odbywają się one raz w miesiącu w kościele, w niektórych parafiach są one w domach, bądź te przy kapliczkach przydrożnych).
 • życie duchem modlitwy różańcowej.


Celem tych małych, religijnych stowarzyszeń jest:

 1. wyrobienie doskonalszego życia wśród jego członków
 2. wykonywanie dzieł pobożności i miłości chrześcijańskiej
 3. pomnożenie kultu publicznego.
 4. Oprócz obowiązków wyżej przedstawionych, są również korzyści płynące z odmawiania różańca we wspólnocie, np. „ci, którzy się modlą różańcem, zostaną wysłuchani, zachowani od nagłej i niespodziewanej śmierci, grzesznicy nawrócą się, itd.”

 

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski. A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec Święta Panno Maryjo, pełna łaski