Ukłony i przyklęknięcia – czyli jak i kiedy je wykonywać (OWMR 274).

Jak dobrze wiemy, każdy ukłon i przyklękniecie, jest oddaniem czci, dlatego należy wykonywać je z godnością. Czynności te nie mogą wykonywane być niedbale, nie tylko z powodu ludzi którzy na nas patrzą, ale z powodu ich znaczenia.

Zacznijmy od przyklęknięć.
Co oznacza przyklękniecie? – otóż, jest to uwielbienie Boga, dlatego obowiązuje ono przed Najświętszym Sakramentem, oraz przed Krzyżem świętym od jego adoracji w Wielki Piątek aż do Wigilii Paschalnej.
Kiedy przyklękamy, a kiedy nie? – służba liturgiczna, oraz inni posługujący w prezbiterium, przyklękają tylko i wyłącznie po przyjściu do ołtarza, oraz przed odejściem od niego. Natomiast poza Mszą świętą, przyklękamy zawsze, gdy przechodzimy przed Najświętszym Sakramentem. Jeżeli wierni idą w procesji, lub ministranci niosą przedmioty uniemożliwiające przyklęknięcie (takie jak: krzyż, akolitki, kadzielnica), wykonują skłon głowy.

Ukłony.
Co oznacza ukłon? – podobnie, jak przyklękniecie, jest to wyraz naszego szacunku względem Boga.
Kiedy sie kłaniamy i jak to robimy? – ukłon, jak już wspomniałem, wykonujemy, gdy niesiemy przedmioty które uniemożliwiają nam przyklękniecie, oraz zawsze, gdy w czasie mszy świętej, służba liturgiczna przechodzi przed Najświętszym Sakramentem, wykonujemy ukłon w stronę Ołtarza.
Tutaj wiele osób powie:
1. Jak to? Kłaniamy się do Ołtarza a „wypinamy” w stronę tabernakulom? – Otóż nie, gdyż przechodząc na drugą stronę prezbiterium, przechodzimy przed Ołtarzem i Tabernakulum, nie zaś pomiędzy nimi.
2. Ale dlaczego kłaniamy się do Ołtarza, przecież to w Tabernakulum, przebywa Jezus Chrystus pod postacią chleba. – Słuszna uwaga. Ale! Ołtarz jest ośrodkiem dziękczynienia, które sprawuje się poprzez Mszę świętą (OWMR 296), Ołtarz, wskazuje właśnie na Jezusa Chrystusa (OWMR 298). Dlatego właśnie, podczas Eucharystii kłaniamy sie w stronę Ołtarza – on jest źródłem.
A teraz, jak się kłaniać? – Są dwa „rodzaje” ukłonu (OWMR 275).
* Jeden płytki (skłon samej głowy), wykonuje się go wymawiając razem imiona trzech Osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętego, na cześć którego sprawuje się Mszę.
* Natomiast drugi ukłon, czyli głęboki (skłon ciała), wykonują posługujący w prezbiterium, zawsze, gdy przechodzą przed Ołtarzem. Wszyscy natomiast wykonują ten ukłon, podczas wypowiadania modlitw: Wszechmogący Boże, oczyść i Przyjmij nas, Panie; w czasie wyznania wiary na słowa: I za sprawą Ducha Świętego; w Kanonie Rzymskim na słowa: Pokornie Cię błagamy.

To już wszystko na ten temat – nie rozpisywałem się na temat ukłonów i przyklęknięć kapłanów, gdyż nas to nie dotyczy, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam, do zapoznania się z ogólnym wprowadzeniem do mszału rzymskiego.