Wszystkie osoby, które zdecydowały się przyjąć pielgrzymów na czas ŚDM 2016, w szczególności te, które jak dotąd nie dostarczyły potwierdzenia, bądź rezygnacji woli przyjęcia, proszone są o kontakt